اخبار
آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی و بطور مشخص رشته دانشگاهی و علمی ماشین آلات کشاورزی مدت زیادی است که تاسیس شده است


 

آشنایی با ماشین آلات کشاورزی
سرویس و کاربری تراکتور MF285

سرویس و کاربری تراکتور MF285
  • آموزش تعمیر تراکتور MF285 در 17 قسمت

 
سرویس و کاربری تراکتور MF285
تعمیر تیلر کاما

تعمیر تیلر کاما

آموزش تعمیر تیلر کاما در 21 قطعه فیلم


 
تعمیر تیلر کاما
کاربردهای متنوع تیلر

کاربردهای متنوع تیلر
  • کاربردهای تیلر
  • 37 قسمت
  • متوسطه تا پیشرفته

 

کاربردهای متنوع تیلر