سرویس و کاربری تراکتور MF285

سرویس و کاربری تراکتور MF285

سرویس و کاربری تراکتور MF285

  • آموزش تعمیر تراکتور MF285 در 17 قسمت

در این مجموعه فیلم ها تعمیر تراکتور را مشاهده میکنید

01 – کلیات و فهرست مطالب فیلم

02 – نکات ایمنی و حفاظتی در مورد تراکتور 285

03 – شناخت ظاهری تراکتور و اهرم ها و پدال ها

04- نکات مهم روشن کردن و رانندگی

05 – آشنایی با سیستم هیدرولیک و بازوها

06 – روش اتصال ادوات به بازوها و مالبند تراکتور

07 – وزنه های کیفی جلو و نحوه ی گریسکاری

08 – سرویس سیستم روغنکاری موتور 285

09 – نکات مهم سرویس سیستم سوخت رسانی

10 – هواگیری سیستم سوخت رسانی

11 – تنظیم گاز – سرویس فیلتر هوا

12 – سرویس سیستم خنک کننده و برق رسانی

13 – سرویس سیستم فرمان و چرخ جلو

14 – روغن جعبه دنده و فیلتر روغن هیدرولیک

15 – تنظیم پدال های کلاچ، ترمز و قفل دیفرانسیل

16 – لاستیک های تراکتور

17 – تنظیم چراغ ها و لامپ پشت آمپر