تعمیر تیلر کاما

تعمیر تیلر کاما

تعمیر تیلر کاما

آموزش تعمیر تیلر کاما در 21 قطعه فیلم

امیدواریم که این آموزش مفید باشه براتون

توضیحات کلی در مورد تیلر

1.آماده کردن سیلندر تیلر


2. آماده سازی پیستون تیلر


3. میل لنگ و..


4. نصب پمپ انژکتور


5. نصب سینی جلو موتور


6. سرسیلندر


7. فیلرگیری سوپاپ ها


8. سوزن انژکتور


9. مولد برق موتور


10. سرویس کردن استارت


11. بازکردن گیربکس


12. اجزای گیربکس


13. دنده زیرین


14. دنده ی رویی


15. نصب روی شاسی


16. ملحقات موتور


17. آماده سازی موتور


18. روشن کردن تیلر


19. هندل


20. تایر تیلر (لاستیک)